Chương trình học

Chương trình THPT Bang Tây Úc

(WACE International)

Chương trình duy nhất đang đào tạo tại SIC là chương trình THPT của Bang Tây Úc (Western Australian Certificate of Education) được kiểm định và quản lý chất lượng bởi Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc – School Curriculum Standards Authority

Tìm hiểu thêm

Bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE

Bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE (Western Australian Certificate of Education) được công nhận tại Úc và Quốc tế

Học sinh sẽ được trao bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc – Western Australian Certificate of Educaiton (WACE) sau khi đạt yêu cầu của Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc (School Curriculum Standards Authority)

Tìm hiểu thêm

Điều kiện để nhận Bằng Tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc (WACE)

Chương trình THPT của Bang Tây Úc do SIC giảng dạy cho phép học sinh theo đuổi và có cơ hội nhận được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) do SCSA cấp. Ngoài ra còn có một số điều kiện nhất định.

Tìm hiểu thêm

Điểm đánh giá xếp hạng ATAR

Bên cạnh nhận được bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE, học sinh cũng sẽ nhận được điểm đánh giá xếp hạng ATAR. Điểm này được tính theo thang điểm từ 0 tới 99.95. Ví dụ nếu một học sinh đạt điểm ATAR là 70, điều này đồng nghĩa với việc thành tích học tập của học sinh này tốt hơn 70% tổng số học sinh tại Bang Tây Úc cùng tham dự kỳ thi WACE năm đó.

Tìm hiểu thêm

Các môn học

Các môn học của SIC theo chương trình THPT của Bang Tây Úc (Western Australian Certificate of Education) được kiểm định và quản lý chất lượng bởi Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc – School Curriculum Standards Authority

Tìm hiểu thêm

Thông tin chọn môn học tự chọn dành cho lớp 11 và 12

Học sinh có sự linh hoạt để lựa chọn các môn học mà các em cảm thấy thú vị và liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp tương lai của mình. Việc này giúp các em xây dựng nền tảng kiến thức sâu rộng và phát triển kỹ năng trong các lĩnh vực quan trọng như kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, luật kinh tế và triết học…

Tìm hiểu thêm