Thời gian học


Năm học của Trường THPT Quốc tế Việt Úc kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11 hàng năm (ngày cụ thể sẽ được thông báo trong lịch hoạt động của nhà trường).

 

HỌC KỲ I: từ tháng 1 đến tháng 5

 

HỌC KỲ II: Từ cuối tháng 6 đến tháng 11 

 

Thời gian học: 5 ngày/tuần (thứ Hai - thứ Sáu) 

 

THỜI GIAN BIỂU CỦA MỘT NGÀY ĐƯỢC SẮP XẾP NHƯ SAU:

 

08:00 – 08:45              tiết 1

08:45 – 09:30              tiết 2

 

09:30 – 09:50              Nghỉ giữa buổi sáng

 

09:50 – 10:35              tiết 3

10:35 – 11:20              tiết 4

 

11:20 – 12:30              Ăn & nghỉ trưa

 

12:30 – 13:15              tiết 5

13:15 – 14:00              tiết 6

 

14:00 – 14:20              Nghỉ giữa buổi chiều

 

14:20 – 15:05              tiết 7

15:05 – 15:50              tiết 8

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn