Điều kiện nhập học


1. ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐANG THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD & ĐT  VIỆT NAM  

  • Học sinh có học lực và hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.
  • Học sinh phải tham dự bài kiểm tra AV đầu vào.
  • Dựa vào kết quả kiểm tra AV đầu vào, nhà trường sẽ có thông báo chính thức về việc nhập học của HS. 

 

2. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP DU HỌC SINH TRỞ VỀ 

  • Nhà trường sẽ xem xét kết quả học tập trước đó của học sinh và quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.
  • Học sinh phải tham dự bài kiểm tra AV đầu vào để thuận tiện trong việc sắp xếp lớp học phù hợp trình độ của HS.

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn