Thư mời họp phụ huynh học sinh lần 2 năm học 2021


Ngày: 18/06/2021

Nhà trường kính mời Quý phụ huynh tham dự Buổi họp Cha mẹ học sinh làn 2 năm học 2021. Do tình hình Covid-19, nhà trường tổ chức buổi họp bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Google Meeting. Thời gian buoiot họp cụ thể từng khối như sau:

  1. Khối 10: 9h00 Thứ Bảy, 19/6/2021
  2. Khối 11: 9h00 Chủ nhật, 20/6/2021
  3. Khối 12: 14h00 Chủ nhật, 20/6/2021

Đường link họp trực tuyến sẽ được nhà trường gửi qua:

  1. Email của phụ huynh đã đăng ký với trường
  2. Email (sic.edu.vn) của học sinh

Phụ huynh có thể sử dụng 1 trong 2  email trên để đăng nhập

Mọi thông tin chi tiết về buổi họp, Quý phụ huynh vui long liên hệ Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Kính mong Quý phụ huynh thu xếp thời gian và tham dự đông đủ.

Trân trọng


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg