Thông báo kết thúc môn Thể dục Học kỳ I - Năm học 2021


Ngày: 14/04/2021

Kính gửi Quý Phụ huynh, học sinh thông báo về việc kết thúc môn Thể dục chuẩn bị cho thi học kỳ I - Năm học 2021.

Phụ huynh tải về và xem tại đây

Trân trọng.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg