KHỐI 12 - Lịch thi WACE EALD Practical Examination 2020


Ngày: 16/09/2020

Quý phụ huynh và học sinh Khối 12 vui lòng theo dõi và tải về Lịch thi WACE EALD PRACTICAL (ORAL) EXAMINATION 2020 tại đây.

Vì tính chất quan trọng của kỳ thi WACE, Quý phụ huynh và học sinh kiểm tra danh sách, thời gian thi để đảm bảo học sinh đi thi đúng giờ, đúng quy định.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg