Thông tin hướng dẫn chọn môn học cho năm học 2021


Ngày: 23/07/2020

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh Khối 10 và N11 năm học 2020 Thông tin về việc chọn môn học tự chọn cho lớp 11 - Năm học 2021. 

Phụ huynh xem và tải về tại đây

Quý phụ huynh và học sinh có thể liên hệ trực tiếp nhà trường hoặc Giáo viên chủ nhiệm để biết thêm chi tiết.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn