Lịch thi bổ sung OLNA - Round 1 Năm học 2020


Ngày: 12/06/2020

Do dịch Covid-19, SCSA hỗ trợ tổ chức bổ sung lại kỳ thi OLNA - Round 1 Năm học 2020 cho học sinh không tham gia trong đợt kiểm tra vừa qua. Quý phụ huynh và học sinh vui lòng xem Danh sách thi và Lịch thi tại đây.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn