Hướng nghiệp ONLINE "Western Australia’s post WACE/AUSMAT study options"


Ngày: 27/05/2020

Nhằm cung cấp đến cho phụ huynh và học sinh SIC, đặc biệt Khối 12, những thông tin bổ ích về việc định hướng, hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp chương trình WACE tại SIC, Hội đồng học thuật Bang Tây Úc (School Curriculum and Standards Authority sCSA) tổ chức một hội thảo trực tuyến dành cho học sinh và phụ huynh để giới thiệu tổng quan về những lựa chọn học tập tại Bang Tây Úc sau khi tốt nghiệp THPT cũng như tất cả thông tin về cuộc sống, chi phí học tập và sinh hoạt tại Tây Úc. Bên cạnh đó, Buổi hội thảo cũng sẽ giới thiệu đến phụ huynh và học sinh những lợi ích của việc học tập bậc Đại học tại Tây Úc thông qua những chia sẻ thực tế của sinh viên quốc tế hiện đang học tại Tây Úc. Cuối chương trình, phụ huynh và học sinh cũng sẽ có cơ hội được giao lưu và đặt những câu hỏi thắc mắc về chương trình học, trường Đại học cũng như những sự chuẩn bị cần thiết cho học sinh.

 

 

Nếu cần thêm thông tin về Hội thảo trên, Quý phụ huynh và học sinh có thể liên hệ nhà trường để được hướng dẫn.

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg