Nội dung bài thuyết trình Buổi họp PHHS Lớp N10 và N11


Ngày: 11/08/2019

Kính gửi Quý Phụ huynh Nội dung Bài Thuyết trình trong Buổi họp Phụ huynh học sinh Học kỳ dự bị N10 và N11, năm học 2019 Sáng chủ nhật 11/8/2019.

Quý Phụ huynh vui lòng tải về và xem tại đây.

 

 

Trân trọng


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg