Thông báo nghỉ Lễ 30/4 & 1/5


Ngày: 26/04/2019

Trường THPT Quốc tế Việt Úc xin thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Lịch nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 như sau:

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn