Sách hướng dẫn chọn môn học tự chọn 2019 - Khối 10 và N11


Ngày: 21/09/2018

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý phụ huynh và học sinh Khối 10 và N11 trong việc Định hướng chọn môn học tự chọn cho năm học 2019, nhà trường đã phát hành sách hướng dẫn chọn môn năm học 2019 dành cho Phụ huynh và học sinh. Quý phụ huynh có thể tải về và xem trước khi cùng học sinh đưa ra quyết định chon môn cuối cùng.

Quý phụ huynh tải tài liệu tại đây:

1. Sách hướng dẫn chọn môn học tự chọn năm học 2019

2. Form đăng ký môn học tự chọn lớp 11 - Năm học 2019

Mọi chi tiết Quý phụ huynh vui lòng liên hệ Giáo viên chủ nhiệm hoặc trực tiếp tại Văn phòng nhà trường.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn