Thông báo đóng học phí Lần I - Năm học 2018


Ngày: 29/09/2017

Trường THPT Quốc tế Việt Úc xin thông báo đến Quý phụ huynh về việc đóng học phí lần I - Năm học 2018. Cụ thể như sau:


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn