Lịch thi Trial WACE 2015 - Khối 12


Ngày: 12/10/2015

Thông báo Lịch thi TRIAL WACE dành cho học sinh Khối 12 năm học 2015

Trường THPT Quốc tế Việt Úc thông báo Lịch thi TRIAL WACE dành cho học sinh Khối 12 năm học 2015.

Quý phụ huynh và học sinh tải về tại đây: Lịch thi TRIAL WACE Khối 12 - Năm học 2015

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg