Thông tin Học bổng Đại học 2020


Ngày: 28/02/2020

Trong các năm vừa qua, rất nhiều học sinh trường SIC quan tâm và nhận được học bổng từ RMIT và Hiện nay, Đại học RMIT vừa công bố Chương trình học bổng 2020 với hơn 60 loại học bổng khác nhau. Kính gửi Quý Phụ huynh và Học sinh Khối 12 của SIC thông tin để tham khảo.

Thông tin chi tiết Học bổng, Phụ huynh và học sinh tải về tại đây

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn