Thông báo về việc Kiểm tra học kỳ II và Kết thúc môn Thể dục Năm học 2019


Ngày: 18/09/2019

Trường THPT Quốc tế Việt Úc thông báo đến toàn thể Quý phụ huynh và học sinh Thông báo về việc Kiểm tra và kết thúc môn Thể dục Học kỳ II - Năm học 2019.

Quý phụ huynh và học sinh tải về tại đây 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg