Thông báo chuyến Tham quan, học tập tại Đà Lạt 2015


Ngày: 15/10/2015

Trường THPT Quốc tế Việt Úc thông báo toàn thể Quý phụ huynh, học sinh lớp N10 và N11 thông tin chuyến tham quan, học tập, giáo dục kỹ năng sống tại Đà Lạt từ ngày 12/11/2015 đến ngày 14/11/2015.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg