Thời Khóa Biểu Khóa Anh Văn 2017


Ngày: 26/05/2017

Trường THPT Quốc tế Việt Úc thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Thời Khóa biểu và thông tin khai giảng Khóa Tiếng Anh (SIC English Course) 2017 dành cho học sinh mới N10 và N11. Cụ thể như sau:

    • Khai giảng: 5/6/2017 (Dự kiến kết thúc ngày 4/8/2017)
    • Thời gian học: 8h00 đến 10h35 Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
    • Thời Khóa biểu: Quý PH xem và tải về tại đây

 

 

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn