Lịch Học Tập Trực Tuyến


Ngày: 19/02/2020

Hiện nay nhà trường đang trong giai đoạn nghỉ do ảnh hưởng virus Covid-19, nhằm đảm bảo lượng kiến thức cho học sinh SIC trong thời gian này, nhà trườngtheo Kính gửi Quý phụ huynh Lịch học tập trực tuyến của tất cả các môn học. Nhà trường kính mong Quý phụ huynh theo dõi và nhắc nhở học sinh tham gia học tập trực tuyến đầy đủ và thực hiện làm bài tập theo yêu cầu của Giáo viên.

Quý phụ huynh tải Lịch học trực tuyến tại đây


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg