Lịch Thi OLNA Khối 11 và 12 - Lần I Năm học 2020


Ngày: 18/02/2020

Kính gửi Quý Phụ huynh Hướng dẫn thực hành, Lịch thi và Danh sách thi OLNA Khối 11 và Khối 12 - Lần I Năm học 2020:

 

  • Hướng dẫn thực hành thi OLNA tại nhà:

 

1. Học sinh ấn vào: assess.scsa.wa.edu.au

2. Đăng nhập thông tin để thực hành:

    • Username: 6912
    • Password: prac14

 

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg