Tin tức - Sự kiện


alt_image

Lịch thi Practice môn EALD Học kỳ I - Năm học 2021

Ngày: 14 Apr 2021

Nhà trường thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Lịch thi và Danh sách thi Practice môn EALD Học kỳ I - Năm học 2021

Quý phụ huynh xem và tải về tại đây:

1. Lịch thi và Danh sách thi Khối 11

2. Lịch thi và Danh sách thi Khối 12


Xem thêm
alt_image

Lịch Thi Học Kỳ I Năm học 2021

Ngày: 14 Apr 2021

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Lịch thi học kỳ I - Năm học 2021.

Quý phụ huynh và học sinh  xem và tải về  Lịch thi Khối 10 tại đây

Quý phụ huynh và học sinh  xem và tải về  Lịch thi Khối 11 và Khối 12 tại đây


Xem thêm
alt_image

Thông báo kết thúc môn Thể dục Học kỳ I - Năm học 2021

Ngày: 14 Apr 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh, học sinh thông báo về việc kết thúc môn Thể dục chuẩn bị cho thi học kỳ I - Năm học 2021.

Trân trọng


Xem thêm
alt_image

Lịch thi OLNA - Round 1 - 2021

Ngày: 19 Feb 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh và học sinh Lịch thi OLNA - Round 1 - Năm học 2021

Quý phụ huynh và học sinh xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Thời khoá biểu Học kỳ I - Năm học 2021

Ngày: 05 Jan 2021

Quý phụ huynh vui lòng xem và tải về Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2021 tại đây: 

1. Khối 10

2. Khối 11

3. Khối 12


Xem thêm
alt_image

Lịch ôn tập các môn ATAR thi WACE 2020

Ngày: 22 Oct 2020

Kính gửi Phụ huynh và học sinh Lịch ôn tập các môn ATAR thi WACE 2020.

Phụ huynh và học sinh tải về tại đây


Xem thêm
alt_image

Lịch kiểm tra cuối khoá Dự bị 2020 - N10 & N11

Ngày: 13 Oct 2020

Nhà trường thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Khối dự bị PRE N10 và N11 lịch kiểm tra cuối khoá.

1. Lịch kiểm tra Khối N10 tải về tại đây

2. Lịch kiểm tra Lớp N11A tải về tại đây

3. Lịch kiểm tra Lớp N11B tải về tại đây


Xem thêm
alt_image

Lịch thi WACE 2020

Ngày: 07 Oct 2020

Kính gửi Quý hụ huynh và học sinh Khối 12 Lịch thi WACE - Năm học 2020.

Tải về Lịch thi WACE 2020 tại đây


Xem thêm
alt_image

Lịch Thi Học Kỳ II Năm học 2020 - Khối 10

Ngày: 09 Oct 2020

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Khối 10 Lịch thi năm học 2020.

Lịch thi học kỳ II Năm học 2020 - Khối 10 tải về tại đây


Xem thêm
alt_image

Lịch thi học kỳ II Năm học 2020 - Khối 11

Ngày: 09 Oct 2020

Nhà trường xin thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh Khối 11 Lịch thi Học kỳ II - Năm học 2020

Lịch thi Học kỳ II - Khối 11 tải về tại đây


Xem thêm
alt_image

Lịch thi Học kỳ II - Khối 12 - Năm học 2020

Ngày: 21 Sep 2020

Nhà trường thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Khối 12 Lịch thi Học kỳ II - Năm học 2020.

Xem và tải về tại đây: Lịch thi Học kỳ II - Khối 12


Xem thêm
alt_image

Thông báo kết thúc môn Thể dục Học kỳ II - Năm học 2020

Ngày: 22 Sep 2020

Nhà trường thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh Khối 10, 11, 12 Thông báo kết thúc môn Thể dục học kỳ II - Năm học 2020.

Quý phụ huynh, học sinh xem và tải về tại đây


Xem thêm
alt_image

Thông báo Lịch ôn tập, thi học kỳ II và thi tốt nghiêp WACE 2020 - Khối 12

Ngày: 22 Sep 2020

Nhà trường thông báo đến Phụ huynh và học sinh Khối 12 Lịch ôn tập - Thi học kỳ II - Thi tốt nghiệp WACE 2020.

Quý phụ huynh xem và tải về tại đây.


Xem thêm
alt_image

KHỐI 12 - Lịch thi WACE EALD Practical Examination 2020

Ngày: 16 Sep 2020

Quý phụ huynh và học sinh vui lòng theo dõi và tải về Lịch thi WACE EALD PRACTICAL (ORAL) EXAMINATION 2020 tại đây.

Vì tính chất quan trọng của kỳ thi WACE, Quý phụ huynh và học sinh kiểm tra danh sách, thời gian thi để đảm bảo học sinh đi thi đúng giờ, đúng quy định.


Xem thêm
alt_image

Lịch Thi EALD Khối 12 - Học kỳ II 2020

Ngày: 17 Aug 2020

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh Khối 12 Lịch thi và Danh sách thi môn EALD - Học kỳ II Năm học 2020.


Xem thêm
alt_image

Lịch thi và Danh sách thi OLNA Lần II - Năm 2020

Ngày: 12 Aug 2020

Kính gửi Phụ huynh và học sinh Lịch thi OLNA - Round 2 Năm học 2020.

  • Khối 11:

Lịch thi OLNA Khối 11: Xem và tải về tại đây

Danh sách học sinh thi kỹ năng WRITING Khối 11

Danh sách học sinh thi kỹ năng READING Khối 11

Danh sách học sinh thi kỹ năng NUMERACY Khối 11

  •  Khối 12: 

Lịch thi OLNA Khối 12: Xem và tải về tại đây

Danh sách học sinh thi kỹ năng WRITING Khối 12

Danh sách học sinh thi kỹ năng READING Khối 12

Danh sách học sinh thi kỹ năng NUMERACY Khối 12

 


Xem thêm
alt_image

Thời Khoá Biểu Khoá Dự Bị N10, N11

Ngày: 05 Aug 2020

Kính gửi Quý phụ huynh theo dõi và tải về Thời Khoá biểu Khoá Dự bị N10 và N11 Năm học 2020 tại:

1. Thời Khoá biểu Lớp N10 (N10A, N10B, N10C)

2. Thời Khoá biểu Lớp N11

Trân trọng


Xem thêm
alt_image

Thông tin tổng quan về Khoá Dự bị N10 và N11 Năm học 2020

Ngày: 06 Aug 2020

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh Khoá dự bị N10 và N11 Năm học 2020 Thông tin tổng quan của Khoá học. Quý phụ huynh vui lòng theo dõi để biết thêm thông tin.

Quý phụ huynh xem và tải về tại đây: Thông tin tổng quan về Khoá dự bị N10 và N11 Năm học 2020


Xem thêm
alt_image

Thông tin hướng dẫn chọn môn học cho năm học 2021

Ngày: 23 Jul 2020

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh Khối 10 và N11 năm học 2020 Thông tin về việc chọn môn học tự chọn cho lớp 11 - Năm học 2021. 

Phụ huynh xem và tải về tại đây

Quý phụ huynh và học sinh có thể liên hệ trực tiếp nhà trường hoặc Giáo viên chủ nhiệm để biết thêm chi tiết.


Xem thêm
alt_image

Nội dung bài thuyết trình Buổi họp PHHS Học kỳ II-Năm học 2020

Ngày: 30 Jun 2020

Kính gửi Quý Phụ huynh Nội dung bài thuyết trình về nội dung học tập trong học kỳ II-Năm học 2020 trong buổi họp Cha mẹ học sinh ngày 28/6/2020 để tham khảo:.

1. Nội dung Học kỳ II - 2020 Khối 10 & Khối 12

2. Nội dung Học kỳ II - 2020 Khối 11


Xem thêm
 1 2 3 >  Last ›

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn