Văn bản pháp luật CCHC

alt_image

Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại trường năm 2022-2023

Ngày: 15 Sep 2022

Nhằm đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của trường THPT Quốc tế Việt-Úc đối với phụ huynh, học sinh, cán bộ - giáo viên- nhân viên. Thông qua đó, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của phụ huynh, học sinh, cán bộ - giáo viên- nhân viên để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

Link khảo sát: https://forms.gle/x2DvzgU15pNcgxwPA 


Xem thêm
alt_image

Kế hoạch Tuyên truyền công tác CCHC năm 2023

Ngày: 28 Feb 2023

Kế hoạch Tuyên truyền công tác CCHC năm 2023: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2023

Ngày: 17 Feb 2023

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chánh năm 2023: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 36/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 36: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 35/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 35: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 34/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 34: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 33/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 33: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 32/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 32: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 31/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 31: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 30/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 30: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 29/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 29: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 28/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 28: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 27/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 27: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 26/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 26: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 25/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 25: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 24/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 24: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 23/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 23: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 22/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 22: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 21/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 21: Xem tại đây


Xem thêm
alt_image

Bản tin CCHC số 20/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Ngày: 18 Sep 2023

Bản tin Cải cách hành chánh số 20: Xem tại đây


Xem thêm
 1 2 3 >