Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại trường năm 2022-2023


Ngày: 15/09/2022

Nhằm đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của trường THPT Quốc tế Việt-Úc đối với phụ huynh, học sinh, cán bộ - giáo viên- nhân viên. Thông qua đó, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của phụ huynh, học sinh, cán bộ - giáo viên- nhân viên để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn. Các thông tin lấy ý kiến thuộc các lĩnh vực :

        -Thủ tục chuyển trường THPT.

         -Thủ tục xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh.

         Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

         - Thủ tục rút hồ sơ học bạ, bằng tốt nghiệp.

         Thủ tục pho to, mượn học bạ và các giấy tờ khác.

         Thủ tục xin nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập.

        Thủ tục xin giấy xác nhận.

         Thủ tục xác minh hồ sơ,văn bằng, chứng chỉ.

        Các biểu mẫu dùng cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

 Link khảo sát: https://forms.gle/x2DvzgU15pNcgxwPA