Phương pháp làm kiểm tra hiệu quả


Ngày: 04/08/2014

Để làm tốt một bài kiểm tra, bạn phải có một kiến thức thật tốt. Tuy nhiên bạn cũng phải có một phương pháp có thể giúp bạn chỉ ra những gì bạn đang biết. Phương pháp “DETER” có thể giúp bạn làm tốt bất kỳ bài kiểm tra nào. Mỗi ký tự trong DETER sẽ nhắc bạn phải làm gì. 

D = Directions (Hướng dẫn) 

 • Đọc hướng dẫn một cách cẩn thận.
 • Yêu cầu giáo viên giải thích bất kỳ những hướng dẫn trong bài kiểm tra mà bạn không hiểu rõ.
 • Bạn chỉ có thể đạt được điểm cao nếu tuân theo hướng dẫn của bài kiểm tra.
 • Nếu bạn không tuân theo hướng dẫn, bạn sẽ không thể trình bày được tất cả những gì bạn biết. 

E = Examine (Kiểm tra) 

 • Kiểm tra toàn bộ bài kiểm tra để biết rằng bạn phải làm bao nhiêu.
 • Chỉ khi biết được toàn bộ bài kiểm tra mới giúp bạn chia nhỏ thành nhiều phần để bạn dễ dàng kiểm soát. 

T = Time (Thời gian) 

 • Một khi bạn đã kiểm tra toàn bộ bài kiểm tra, quyết định xem bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu thời gian cho mỗi mục. Lên kế hoạch bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu phút cho mỗi câu hỏi.
 • Nếu có nhiều thang điểm khác nhau cho nhiều mục, dành thời gian nhiều nhất cho những mục có số điểm cao nhất.
 • Lên kế hoạch thời gian rất quan trọng cho những bài kiểm tra  như viết tiểu luận. Bạn phải tránh mất nhiều thời gian cho một mục, nếu không bạn sẽ còn lại ít thời gian để làm những mục khác còn lại. 

E = Easiest 

 • Chữ E thứ 2 trong DETER nhắc bạn phải trả lời những mục mà bạn nhận thấy dễ dàng nhất.
 • Nếu bạn gặp trở ngại ở một mục khó mà lại xuất hiện ngay đầu bài kiểm tra, bạn nên chuyển sang phần khác dễ hơn. 

R = Review 

 • Nếu bạn lên kế hoạch tốt về thời gian làm bài, bạn sẽ có thời gian để xem lại những câu trả lời của bạn và hoàn thành chúng một cách chính xác.
 • Phải đảm bảo xem lại những hướng dẫn để chắc chắn rằng bạn đã trả lời đầy đủ tất cả những mục được yêu cầu. 

Sử dụng DETER sẽ giúp bạn làm kiểm tra tốt hơn và sẽ có kết quả tốt!

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg