Phương pháp ghi nhớ


Ngày: 04/08/2014

Trong giờ học, giáo viên sẽ trình bày về những chủ đề bạn đang học. Những thông tin của giáo viên sẽ rất quan trọng cho những bài kiểm tra sắp tới của bạn. Vì vậy, bạn sẽ phải ghi chú thật cẩn thận những gì giáo viên đang trình bày. 

Ghi chú là một quy trình gồm 3 bước trong đó có những việc bạn nên làm trước giờ học, trong giờ học và sau giờ học. Sau đây là 3 bước của việc ghi chú và những gì bạn nên làm trong từng mỗi bước. 

1.    Sẵn sàng ghi chú (Trước giờ học) 

  • Xem lại những ghi chú từ những giờ học trước trước khi tới lớp. Việc này sẽ giúp bạn nhớ những gì bạn đã học và giúp bạn sẵn sàng tiếp thu thông tin mới từ giáo viên của bạn. 
  • Hoàn thành tất cả bài đọc được giao trước khi tới lớp. Giáo viên của bạn luôn hy vọng bạn đã làm chúng ở nhà. 
  • Mang theo tất cả những thứ dùng để ghi chú tới lớp học: một vài bút bi, bút chì và sổ ghi chép 

2.    Ghi chú (Trong suốt giờ học) 

  • Chú ý tập trung vào những thông tin giáo viên đang trinh bày. Hãy lắng nghe những cụm từ báo hiệu bạn biết những ý quan trọng mà giáo viên đang truyền đạt. Ví dụ những cụm từ như “The most important point…(điểm quan trọng nhất là…)”, hay “Remember that...(Nên nhớ rằng…)”. Bạn cũng nên ghi chú những tất cả những thông tin giáo viên hay lặp đi lặp lại hoặc viết lên bảng. 
  • Viết thật nhanh để bạn có thể ghi chú tất cả những thông tin quan trọng trong giờ học. Nên sử dụng những từ viết tắt để ghi chú, ví dụ như med để viết tắt từ medicine, sử dụng những ký hiệu như % cho từ phần trăm, và viết câu thật ngắn gọn. 
  • Đặt dấu ? cạnh ngay những thông tin mà bạn chưa thật chắc chắn ý nghĩa của nó. 

3.    Viết lại những ghi chú (Sau giờ học) 

  • Viết lại những ghi chú cho hoàn chỉnh hơn bằng cách thay thế lại những từ viết tắt bằng từ ngữ hoàn chỉnh, ký hiệu thành từ ngữ, và những câu viết ngắn gọn thành những câu dài hoàn chỉnh hơn.
  • Làm lại những ghi chú của bạn chính xác hơn bằng cách trả lời lại những câu hỏi ở trên lớp. Sử dụng sách giáo khoa và những nguồn tham khảo khác để thu thập thêm thông tin cần thiết để trả lời những câu hỏi. Nếu cần thiết, hãy hỏi giáo viên của bạn và những học sinh khác. 
  • Kiểm tra với những học sinh khác để chắc nhắn rằng bạn đã không bỏ qua những thông tin quan trọng. 

GHI CHÚ TỐT TRONG GIỜ HỌC SẼ GIÚP BẠN CHUẨN BỊ TỐT HƠN CHO NHỮNG BÀI KIỂM TRA SẮP TỚI CỦA BẠN!

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg