Bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc - WACE


Bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE (Western Australian Certificate of Education) được công nhận tại Úc và Quốc tế 

 

Học sinh sẽ được trao bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc - Western Australian Certificate of Educaiton (WACE) sau khi đạt yêu cầu của Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc (School Curriculum Standards Authority) (Tham khảo tại: http://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/the-wace) về tiêu chuẩn tốt nghiệp tại trường THPT Quốc Tế Việt Úc - SIC. Bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE được tất cả các trường đại học tại Úc công nhận. Bên cạnh đó, bằng WACE cũng được công nhận Quốc tế bởi một số các trường Đại học và Cao đẳng tại Mỹ, Canada, Vương Quốc Anh, Châu Âu, New Zealand và Châu Á. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE được tổ chức vào tháng 11 hằng năm tại SIC và kết quả sẽ được công bố trực tuyến vào cuối tháng 12.

 

Điểm đánh giá xếp hạng ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) 

Bên cạnh nhận được bằng tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE, học sinh cũng sẽ nhận được điểm đánh giá xếp hạng ATAR. Điểm này được tính theo thang điểm từ 0 tới 99.95. Ví dụ nếu một học sinh đạt điểm ATAR là 70, điều này đồng nghĩa với việc thành tích học tập của học sinh này tốt hơn 70% tổng số học sinh tại Bang Tây Úc cùng tham dự kỳ thi WACE năm đó. Các trường Đại học ở Úc xét tuyển đầu vào dựa trên thang điểm ATAR này. Hầu hết các trường yêu cầu điểm ATAR trung bình là 55. Tuy nhiên trên thực tế sẽ có rất nhiều thang điểm khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi trường. Quý PHHS theo dõi yêu cầu này của các trường mong muốn thông qua website của trường đó.

 

Bằng Tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc WACE (Western Australian Certificate of Education) 

được cấp bởi Hội đồng Học thuật  Bang Tây Úc (School Curriculum and Standards Authority)

 

 

Điều kiện để nhận Bằng Tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc (WACE)

 

1. Tôi đang học chương trình THPT nào tại SIC?

 • Chương trình duy nhất đang đào tạo tại SIC là chương trình THPT của Bang Tây Úc (Western Australian Certificate of Education) được kiểm định và quản lý chất lượng bởi Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc - School Curriculum Standards Authority (Tham khảo tại: https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/)

 • Chương trình THPT của Bang Tây Úc do SIC giảng dạy cho phép học sinh theo đuổi và có cơ hội nhận được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) do SCSA cấp.

 • Học sinh đủ điều kiện để nhận Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) (Tham khảo tại: http://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/the-wace) cũng sẽ có đủ điều kiện để có điểm xếp hạng ATAR được sử dụng để xét tuyển nhập học trực tiếp hoặc xin học bổng của các trường đại học ở Úc, cũng như một số trường Đại học trên thế giới.

 • Học sinh không đủ điều kiện để nhận được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) tại SIC theo yêu cầu của SCSA chỉ nhận được được bảng điểm WASSA do Hội đồng học thuật Bang Tây Úc (SCSA) cấp, trong đó thể hiện chi tiết về kết quả học tập từng môn học của Lớp 11 và Lớp 12.

2. Yêu cầu để nhận Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE)

Để đạt được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE), trong 02 năm học Lớp 11 và Lớp 12, học sinh phải chọn học 4/5 môn cấp độ ATAR và phải hoàn thành các tiêu chí sau:

 • 20 unit  của Lớp 11 và Lớp 12, trong đó tối thiểu 10 unit của Lớp 12.

 • 04 unit môn EALD hoặc môn tiếng Anh (English), trong đó bao gồm ít nhất một cặp unit của Lớp 12

 • Một cặp unit Lớp 12 của các môn từ Danh mục A (Nghệ thuật / Ngôn ngữ / Khoa học xã hội)

Quản trị kinh doanh (BME), Kinh tế học (Economics) , môn Tiếng anh EALD hoặc English.

 • Một cặp unit Lớp 12 từ Danh mục B (Toán / Khoa học / Công nghệ)

Kế toán Tài chính (ACF), Tin học ứng dụng (AIT), Hóa học (Chemistry), Khoa học máy tính (Computer Science), Thiết kế (Design), Sinh học (Human Biology), Toán (Mathematics), Vật lý (Physics), Tâm lý học (Psychology)

 • Đạt được ít nhất 14 điểm C trở lên ở Lớp 11 và Lớp 12, trong đó phải đạt ít nhất 6 điểm C trong Lớp 12. ** Trong đó lưu ý: Trong suốt 1 năm học, điểm “Final mark and grade” cuối năm của 1 môn học sẽ được tính tương đương 2C. Đối với môn học 1 học kỳ (Unit 1 hoặc Unit 2) thì kết quả đạt được của học kỳ đó sẽ tính như 1C

 • Hoàn thành ít nhất bốn môn cấp độ ATAR Lớp 12

 • Hoàn thành kỳ thi OLNA (03 phần: Reading, Writing và Numeracy): Tham khảo tại: https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna

 • Phải tham dự và đạt yêu cầu của SCSA trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) tổ chức vào cuối năm lớp 12

3. Sự khác nhau giữa cấp độ học ATAR và cấp độ GENRAL trong các môn học

 • Các môn học theo cấp độ ATAR sẽ khó hơn và yêu cầu cao hơn về mặt học thuật được quy định chặt chẽ bởi SCSA so với các môn học cấp độ GENERAL. Vào cuối Lớp 12, học sinh đăng ký  học các môn ở cấp độ ATAR phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc - WACE trong khi học sinh đăng ký học các môn ở cấp độ GENERAL Lớp 12 chỉ thực hiện các bài kiểm tra do Hội đồng học thuật Úc cung cấp (Externally Set Task) để tính điểm cho các môn học. Học sinh Lớp 12 đăng ký học môn EALD ATAR phải tham dự Kỳ thi Thực hành trực tiếp với Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc được thực hiện qua internet.

 • Học sinh phải học các môn cấp độ ATAR để có thể đạt được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) và điểm xếp hạng ATAR sử dụng cho việc xét tuyển vào các trường đại học cũng như xem xét xin học bổng.

 • Học sinh chọn học các môn cấp độ GENERAL sẽ không đủ điều kiện để nhận Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) mà chỉ nhận được Bảng điểm WASSA (Đa số các trường Đại học tại Úc yêu cầu học sinh phải học thêm 1 năm Foudation (Dự bị đại học) trước khi đủ điều kiện để nhập học Năm 1 Đại học tại Úc. Đối với các quốc gia khác, Phụ huynh cần lưu ý phải tham khảo thông tin điều kiện đầu vào các trường Đại học mong muốn trước khi quyết định chọn môn và cấp độ môn học trong năm lớp 11 và 12).

4. Tôi có thể thay đổi các môn học hoặc cấp độ môn học đã chọn không?

 • SIC cho phép học sinh Lớp 11 thay đổi lựa chọn môn học hoặc cấp độ môn học của mình trước khi bắt đầu năm học, trong tuần đầu của Học kỳ 1, và tuần đầu của Học kỳ 2 (Phụ huynh và học sinh phải hiểu và ký cam kết chịu trách nhiệm về việc thay đổi này).

 • Học sinh Lớp 12  chỉ được phép thay đổi các lựa chọn về môn học hoặc cấp độ môn học trong tuần đầu tiên của học kỳ 1.

 

5. Môn học nào có cấp độ ATAR hoặc GENERAL để lựa chọn trong năm lớp 11 và 12 tại SIC?

 • Môn học bắt buộc: 02 môn học

 1. Anh văn học thuật (EALD) - Cấp độ ATAR và GENERAL

 2. Toán (Mathematics) - Cấp độ ATAR: Maths Application; Maths Methods và Cấp độ GENERAL: Maths Essentials

 • Môn học tự chọn: Chọn 03 môn học trong năm lớp 11 và 12

 1. Kế toán – Tài chính (Accounting & Finances - ACF) - Cấp độ ATAR và GENERAL

 2. Quản trị kinh doanh (Business Management & Enterprise - BME) - Cấp độ ATAR và GENERAL

 3. Kinh tế (Economics - ECO) - Cấp độ ATAR và GENERAL

 4. Tâm lý học (Psychology - PSY) - Cấp độ ATAR và GENERAL

 5. Khoa học máy tính (Computer Science - CSC) - Chỉ có cấp độ GENERAL

 6. Tin học ứng dụng (Applied Information Technology - AIT) - Chỉ có cấp độ GENERAL

 7. Thiết kế (Design) - Chỉ có cấp độ GENERAL

 8. Hóa học (Chemistry - CHE) - Chỉ có Cấp độ ATAR

 9. Sinh học (Human Biology - HBio) - Chỉ có Cấp độ ATAR

 10. Vật lý (Physics - PHY) - Chỉ có Cấp độ ATAR