Bằng tú tài WACE


Công nhận tại Úc và Quốc tế 

Học sinh sẽ được trao bằng WACE (Bằng Tú tài Úc) sau khi tốt nghiệp tại trường THPT Quốc Tế Việt Úc - SIC. Bằng WACE được tất cả các trường đại học tại Úc công nhận. Bên cạnh đó, bằng WACE cũng được công nhận Quốc tế bởi hầu hết tất cả các trường Đại học và Cao đẳng tại Mỹ, Canada, Vương Quốc Anh, Châu Âu, New Zealand và Châu Á. Kỳ thi WACE được tổ chức vào tháng 11 và kết quả sẽ được công bố trực tuyến vào cuối tháng 12.

 

Điểm đánh giá xếp hạng ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) 

Bên cạnh nhận được bằng WACE, học sinh sau khi tốt nghiệp tại SIC cũng nhận được điểm đánh giá xếp hạng ATAR. Điểm này được tính theo thang điểm từ 0 tới 100. Ví dụ nếu một học sinh đạt điểm ATAR là 70, điều này đồng nghĩa với việc thành tích học tập của học sinh này tốt hơn 70% tổng số học sinh tại Bang Tây Úc cùng tham dự kỳ thi WACE năm đó. Các trường Đại học ở Úc xét tuyển đầu vào dựa trên thang điểm ATAR này. Hầu hết các trường yêu cầu điểm ATAR trung bình là 55. Tuy nhiên trên thực tế sẽ có rất nhiều thang điểm khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi trường. Quý PHHS theo dõi yêu cầu này của các trường mong muốn thông qua website của trường đó.

 

Bằng Tốt nghiệp THPT ÚC - WACE  

được cấp bởi Hội đồng Học thuật  Bang Tây Úc (SCSA)

 

Giấy chứng nhận tương đương Bằng Tốt nghiệpTHPT Việt Nam

được cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg