Giới thiệu về trường


Thực hiện theo Quyết định số 33312/QĐ/BGD&ĐT – HTQT ngày 20/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo bậc trung học phổ thông và Quyết định số 4153/QĐ – UBND ngày 12/8/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC).

 

Trường THPT Quốc Tế Việt Úc là mô hình trường THPT Quốc Tế đầu tiên do Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh thành lập, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Lấy mục tiêu giáo dục và đào tạo làm tiêu chí hoạt động trên cơ sở liên kết đào tạo với Hội đồng Học thuật thuộc Bộ Giáo dục và Nhân dụng Chính phủ bang Tây úc. Tên giao dịch tiếng Anh: Saigon International College (SIC).

 

 

 

Chương trình học tại trường THPT Quốc Tế Việt Úc do Hội Đồng Học Thuật bang Tây Úc cung cấp trừ các môn về Việt Nam (Văn – Tiếng Việt, Lịch Sử, Địa Lý).

 

Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng Tú Tài Úc và đủ điều kiện theo học Đại học các nước trên thế giới. Trong các năm học vừa qua, có khoảng 38% số học sinh tốt nghiệp vào Đại học Ở Australia, 25% vào Đại học ở Anh, Mỹ, 18% vào Đại học ở các trường khác và 9% vào Đại học RMIT tại Việt Nam.

 

Về giáo viên: Ngoại trừ giáo viên Chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy các môn học Việt Nam và Thể dục, Nghệ Thuật, toàn bộ giáo viên của chương trình là người nước ngoài.  

 

Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) 

Địa chỉ : 184/7 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại : (84.8) 3997 6043 - 3997 6044
Fax : (84.8) 3997 6046 - Website : http://www.sic.edu.vn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn