CLB Khoa học (Science Club)


Ngày: 01/06/2020

Giáo viên phụ trách: Thầy Phạm Viết Quý

 

Tham gia CLB, học sinh có cơ hội được thực hành, nghiên cứu lắp ráp, lập trình cơ bản về điều khiển Robot. Bên cạnh đó, học sinh rèn luyện được sự tự tin, có kiến thức và kĩ năng cơ bản khi lập trình hoặc có thể thành lập đội nhóm để thi đấu, cọ xát với các bạn cùng sở thích trong nước và Quốc tế. Học sinh sẽ được học với chuyên viên của thành phố về lĩnh vực khoa học, robotic, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn học sinh thành phố tham gia các cuộc thi lớn về lập trình robot trong và ngoài nước.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg