CLB Tiếng Anh (English Club)


Ngày: 15/10/2019

 

Giáo viên phụ trách: Thầy Tim Dalzell - Trưởng bộ môn Tiếng Anh 

 

Học sinh tham gia CLB được tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ tiếng Anh, tham gia làm các dự án của nhà  như dự án Radio trường học, kỹ năng phản biện, thuyết trình bằng tiếng Anh và được hướng dẫn để tham dự cuộc thi World Scholar Cup 2020. Bên cạnh đó, CLB cũng giúp học sinh có cơ học trau dồi thêm về tiếng Anh với GVNN thông qua các tiết học.

 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg