CLB Cheerleading (Cheerleading Club)


Ngày: 03/09/2014

Giáo viên phụ trách: Cô Hồ Nguyễn Ái Tình

 

CLB được tổ chức dành cho học sinh đam mê bộ môn Dance Sport. Học sinh được giáo viên phụ trách hướng dẫn các động tác nhảy trên không theo điệu nhạc. Các tiết mục của CLB sẽ được chọn để biểu diễn tại các sự kiện chính của nhà trường.


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg