Kịch bằng Tiếng Anh (Drama Club)


Ngày: 22/08/2014

 

Giáo viên phụ trách: Thầy Robert 

 

Học sinh tham gia CLB được học tập với giáo viên nước ngoài để tăng cường khả năng tiếng Anh thông qua diễn kịch …CLB là nơi để các em giao lưu và thể hiện năng khiếu, phát triển kỹ năng diễn, biên tập một vở kịch bằng tiếng Anh thông qua hướng dẫn của thầy Robert, người có nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực kịch sân khấu. 


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg