CLB ngôn ngữ (Tiếng Đức - Tiếng Hàn - Tiếng Nhật)


Ngày: 10/09/2019

Giáo viên phụ trách:

  • Thầy Michael - CLB Tiếng Đức (German Club)
  • Thầy Phan Thế Hùng (Giảng viên trường ĐH Khoa học, Xã hội, Nhân Văn TP. HCM) - CLB Tiếng Nhật (Japanese Club)
  • Cô Trần Phương Anh (Giảng viên trường ĐH Khoa học, Xã hội, Nhân Văn TP. HCM) - CLB Tiếng Hàn (Korean Club)

 

Học sinh tham gia các CLB có cơ hội học tập thêm về tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật giao tiếp cơ bản cũng như giao lưu và tìm hiểu thêm về văn hóa, ngôn ngữ, con người, ẩm thực các nước...


Bình luận:

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg