CLB Học sinh


alt_image

Chương trình từ thiện, phục vụ cộng đồng 2017

Ngày: 25 Apr 2017

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trường THPT Quốc tế Việt Úc có cơ hội tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động công ích xã hội, biết chia sẻ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trường THPT Quốc tế Việt Úc phát động phong trào từ thiện & phục vụ cộng đồng tại Trung tâm nuôi dưỡng-Bảo trợ trẻ em Gò Vấp vào lúc 7 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22/04/2017. 


Xem thêm

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn